Ấm chén quà tặng

Bộ ấm trà quả hồng hoa mai full

Bộ ấm trà quả hồng hoa mai full

1,050,000 VNĐ

880,000 VNĐ

-16%
Bộ ấm trà quả hồng vẽ sen

Bộ ấm trà quả hồng vẽ sen

550,000 VNĐ

440,000 VNĐ

-20%
Bộ tích trà xanh vẽ tiên full phụ kiện

Bộ tích trà xanh vẽ tiên full phụ kiện

1,800,000 VNĐ

1,620,000 VNĐ

-10%
Bộ tích trà xanh vẽ tiên

Bộ tích trà xanh vẽ tiên

1,200,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-13%
Bộ trà giả vuốt full phụ kiện

Bộ trà giả vuốt full phụ kiện

1,100,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-18%
Bộ trà Minh Long bọc đồng full phụ kiện

Bộ trà Minh Long bọc đồng full phụ kiện

3,250,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-8%
Bộ tích trà xanh vẽ chim hoa

Bộ tích trà xanh vẽ chim hoa

1,050,000 VNĐ

850,000 VNĐ

-19%
Bộ trà dáng Minh Long vẽ sen

Bộ trà dáng Minh Long vẽ sen

550,000 VNĐ

480,000 VNĐ

-13%
Bộ trà giả vuốt

Bộ trà giả vuốt

650,000 VNĐ

500,000 VNĐ

-23%
Bộ trà vại cao hoa sen

Bộ trà vại cao hoa sen

710,000 VNĐ

600,000 VNĐ

-15%
Bộ trà vại cao hoa đào

Bộ trà vại cao hoa đào

750,000 VNĐ

600,000 VNĐ

-20%
Bộ trà vại cao hoa đào full phụ kiện

Bộ trà vại cao hoa đào full phụ kiện

1,200,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

-17%
Bộ trà quai vuông

Bộ trà quai vuông

610,000 VNĐ

450,000 VNĐ

-26%
Bộ trà quả hồng khắc hoa đào

Bộ trà quả hồng khắc hoa đào

640,000 VNĐ

500,000 VNĐ

-22%
Bộ trà quả đào

Bộ trà quả đào

580,000 VNĐ

480,000 VNĐ

-17%
Bộ trà chữ nhật vẽ hoa đào

Bộ trà chữ nhật vẽ hoa đào

610,000 VNĐ

440,000 VNĐ

-28%
Bộ trà quả đào full phụ kiện

Bộ trà quả đào full phụ kiện

990,000 VNĐ

860,000 VNĐ

-13%
Bộ trà quả đào mẫu 2

Bộ trà quả đào mẫu 2

600,000 VNĐ

480,000 VNĐ

-20%